Гноївка — цінне швидкодіюче органічне добриво. Містить близько 0,22 % азоту, 0,01 — фосфору та 0,46 % калію. Поживні речовини в гноївці містяться в легкодоступній для рослин формі.

Головна складова цього добрива — сечовина, яка на повітрі швидко піддається амоніфікації з виділенням аміаку.

Щоб зменшити втрати азоту у вигляді аміаку, ємкості з гноївкою потрібно щільно закривати кришками.

Значно зменшуються втрати азоту при насиченні гноївкою торфу та додаванні до неї суперфосфату чи фосфоритного борошна.

Гноївку використовують насамперед для виготовлення компостів, а також для безпосереднього удобрення, найчастіше для підживлення у весняний і ранньолітній періоди.

При підживленні плодових і ягідних рослин її використовують з розрахунку 1-1,5 кг на 1 м² удобрюваної площі. Гноївку можна вносити в чистому вигляді і розведеною у 2-4 рази водою.

uk